w w w . z a n s t i t a j w e e d . c o m

پرسیار و وەڵام دەربارەی درێژکردنەوەی لەجیاتی (مد العوض)

درێژکردنەوەی لەجیاتی مد العوض لەو سوورەتانەی خوارەوە دیاری بکە.... لەخوارەوە کلیکی سەر وشەی ' وەڵام' بکە بۆ دیتنی وەڵامەکان.

 

نموونە لە سورەتی قورئاندا

سورەت : ئایەت

www.zanstitajweed.com ٧٩/١ـ ٥
www.zanstitajweed.com ٤/١
www.zanstitajweed.com ٤/٤

وەڵام

پەنجەرەکە دابخە  

گەڕانەوە بۆ ماڵپەڕی زانستی تەجوید